BLUE/YELLOWKvietimas paremti

Kovoti galima ne tik ginklu: šis pro bono darbas paragino į įsibrovėlius Ukrainoje „šaudyti“ eurais.